Servicii Aer Conditionat

In aceasta perioada NU executam MONTAJE !!!

Servicii Centrale

Puteti beneficia de serviciile noastre de reparatii aparate AC ( aer conditionat ) si CT ( centrale termice ), daca locuiti in zona: Bucuresti-Ilfov. Am scris in lista de mai jos, cateva dintre cele mai importante locatii in care oferim serviciile noastre profesionale, de Reparatii Aparate de Aer Conditionat si Centrale Termice :

✦ Reparatii Aer Conditionat si Centrale Termice – Bucuresti – zona sector 1: Aviatorilor, Aviatiei, Baneasa, Bucurestii Noi, Damaroaia, Domenii, Dorobanti, Grozavesti, Grivita, Victoriei, Floreasca, Pipera, Pajura, Primaverii, Piata Romana, Gara de Nord
✦ Reparatii Aer Conditionat si Centrale Termice – Bucuresti – zona sector 2: Colentina, Iancului, Mosilor, Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Tei, Vatra Luminoasa
✦ Reparatii Aer Conditionat si Centrale Termice – Bucuresti – zona sector 3: Balta Alba, Centrul Civic, Dristor, Dudesti, Lipscani, Muncii, Titan, Unirii, Vitan, Timpuri Noi, Dristor
✦ Reparatii Aer Conditionat si Centrale Termice – Bucuresti – zona sector 4: Giurgiului, Berceni, Oltenitei, Tineretului, Vacaresti
✦ Reparatii Aer Conditionat si Centrale Termice – Bucuresti – zona sector 5: 13 Septembrie, Cotroceni, Dealul Spirii, Giurgiului, Ferentari, Rahova, Salaj, Ghencea, Pieptanari
✦ Reparatii Aer Conditionat si Centrale Termice – Bucuresti – zona sector 6: Crangasi, Ghencea, Giulesti, Drumul Taberei, Militari